Συνεργασία με την Kοινωφελή Eπιχείρηση Δήμου Πατρέων (ΚΕΔΗΠ)

Συνεργασίες

Barba-Varley Foundation ISTΑ “Learning to see”
ODIN TEATRET
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ