Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26500, Πάτρα
e-mail: esplo@upatras.gr

Συνεργασίες

Barba-Varley Foundation ISTΑ “Learning to see”
ODIN TEATRET
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ